Vår visjon for fremtiden

Vi ønsker at folk skal kunne stå på egne ben og ta vare på seg selv og familien sin. Dette skal vi få til over tid på forskjellige måter. Vi ønsker å legge ting til rette for hver enkelt familie. Vi starter med å gi to familier høner, slik at de kan få noe mat selv, men også selge egg på markedet. En annen god løsning er geiter, de gir både melk og kjøtt som kan selges på markedet.

Videre ønsker vi å etablere forskjellige former for gårdsdrift og dyrking av grønnsaker og frukt. Dette betyr at vi etter vært setter i gang med boring etter vann og lager et system på dette så flest mulig i området kan gjøre seg nytte av dette vannet.Vi ønsker at flest mulig familier skal være selvgående og klare seg selv. Vi vil lære de og etablere en form for inntekt og hvordan man får mest mulig igjen for pengene.

I de sørlige deler av Kenya er det ofte tørke, noe som gjør livet svært vanskelig for mange. Vi ønsker at folk skal kunne leve godt selv i disse vanskelige tidene. Derfor vil vi sette i gang forskjellige prosjekter etter vært som vi har økonomi til det. Prosjekter som vil hjelpe folk til å klare seg selv om det er tørke.

Produksjon av smykker og diverse vesker, bagger, kurver o l er et annet område vi planlegger å gå inn i. Det er utrolig mange dyktige kvinner som er gode på dette. Dette blir ting som kan selges der nede, men også på våre nettsider og facebook, slik at flere kan få glede av produktene. Og viktigst av alt vil 100% av disse pengene gå tilbake til kvinnene og deres familier.

Veien fram til å kunne stå på egne ben og forsørge seg selv, vil nok kunne være lang og bratt for noen. Derfor vil vi hjelpe disse familiene med forsyninger av mat og drikke inntil de kan klare seg selv.

I visse deler av Kenya er fortsatt omskjæring bortgifting av unge jenter et stort problem. Noe som skyldes mange mange år med ukultur, skikker og uvitenhet om disse tingene. Vi ønsker å opprette et jentesenter i Namanga for å kunne redde jentene vekk fra dette. Samtidig vil vi søke å komme i kontakt med foreldre som fortsatt tror på disse skikkene. Vi vil undervise og lære de om hva dette handler om, hvordan det ødelegger hele familier og ikke minst hvordan dette kan ødelegge døtrene for resten av livet.

Tanei og Lars